TextHead
TextBody
call mess zalo
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Công bố thông tin “Báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán

27/03/2018

DANH MỤC TÀI LIỆU

 

Thứ tự

Tài liệu

Ghi chú

1

Quyết toán Báo cáo tài chính toàn Công ty Quý I-2018

Tải về tại đây

2

Quyết toán Báo cáo tài chính phần VP Công ty Quý I-2018

Tải về tại đây

3

Giải trình CLLN toàn Công ty Quý I-2018

 

Tải về tại đây

TextFooter