Đang gửi...

Các chi bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Thực hiện Kế hoạch số 164 - KH/HU, ngày 15/8/2019 của Huyện ủy Đông Anh về tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Anh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Đảng ủy Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi đã lập kế hoạch số 01-KH/ĐU và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 đạt kết quả tốt, đảm bảo thời gian quy định và thống nhất trong toàn đảng bộ hoàn thành trước ngày 31/3/2020, tiến tới Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau đây là một số hình ảnh đại hội các chi bộ:

 

Ảnh: Đại hội Chi bộ Cơ quan II (khối Kinh tế) nhiệm kỳ 2020-2022 

 

Ảnh: Đại hội Chi bộ Cơ quan I (khối Tổ chức Nhân sự- Hành chính & Bảo vệ) nhiệm kỳ 2020-2022 

 

Ảnh: Đại hội Chi bộ Cơ quan III (khối Kỹ thuật Sản xuất) nhiệm kỳ 2020-2022 

 

Ảnh: Đại hội Chi bộ  Công ty TNHH Khu Công nghiệp Thăng Long(TLIP) nhiệm kỳ 2020-2022 

 

Ảnh: Đại hội Chi bộ  Nhà máy Nhôm Đông Anh, nhiệm kỳ 2020-2022

 

Ảnh: Đại hội Chi bộ  Đúc I, nhiệm kỳ 2020-2022  

 

Ảnh: Đại hội Chi bộ  Đúc II, nhiệm kỳ 2020-2022  

 

 

Nguồn: PR Team