CAM KẾT

Chúng tôi cam kết với khách hàng bằng chính tên gọi của công ty:

 

 

Chất lượng - Kinh tế - Đúng hạn - An tâm 

 

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG


Giáo dục cán bộ, công nhân viên trong Công ty thấu hiểu trách nhiệm và quyền hạn: Mình vừa là người cung ứng cho khâu sau, vừa là khách hàng của khâu trước đối với chính đồng nghiệp mình trong cùng một doanh nghiệp.

Từ khi ký kết hợp đồng cho đến dịch vụ sau bán hàng: Mọi hoạt động ảnh hưởng đến chất lượng đều được xác định và kiểm soát chặt chẽ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Duy trì, xem xét định kỳ, bổ xung sửa đổi kịp thời một cách có hiệu lực dối với Hệ thống . Trên cơ sở có sự tham gia của tất cả mọi người để đảm bảo sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Không ngừng cải tiến đổi mới công nghệ để thoả mãn nhu cầu thị trường và đem lại hiệu quả kinh tế cho khách hàng và cho Công ty

 

Ngày  11 tháng 04 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 

 

 

 

 NGUYỄN MẠNH HÀ

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG

 

ISO 9000:2008 

 

 

 
 
 

 

Thông tin nội bộ