Giáo dục cán bộ, công nhân viên trong Công ty thấu hiểu trách nhiệm và quyền hạn: Mình vừa là người cung ứng cho khâu sau, vừa là khách hàng của khâu trước đối với chính đồng nghiệp mình trong cùng một doanh nghiệp.
 
Từ khi ký kết hợp đồng cho đến dịch vụ sau bán hàng: Mọi hoạt động ảnh hưởng đến chất lượng đều được xác định và kiểm soát chặt chẽ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008
 
Duy trì, xem xét định kỳ, bổ xung sửa đổi kịp thời một cách có hiệu lực đối với Hệ thống . Trên cơ sở có sự tham gia của tất cả mọi người để đảm bảo sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Không ngừng cải tiến đổi mới công nghệ để thoả mãn nhu cầu thị trường và đem lại hiệu quả kinh tế cho khách hàng và cho Công ty
 
Ngày 11 tháng 04 năm 2014
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
NGUYỄN MẠNH HÀ
 
CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 
Công ty đã và đang áp dụng có hiệu quả  Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000-1994 và đã chuyển đổi ISO9001-2008 cho các sản phẩm do công ty sản xuất . Hệ thống quản lý đã được đã được các Cơ quan BVQI và QUACERT  cấp chứng nhận và thường xuyên được đánh gía từ 2000 đến nay.
 
 
Chứng chỉ ISO và chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn trong các năm:
 
- BVQI ( Vương quốc Anh ) cấp  Giấy chứng nhận  No. 64497 cấp ngày 14 tháng 02 năm 2000: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9002 về sản phẩm bi đạn nghiền và phụ túng máy nghiền
 
- QUACERT ( Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt nam ) cấp Giấy chứng nhận No. HT.047.99.28 ngày 19 tháng 01năm 2000: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9002 về sản phẩm bi đạn nghiền và phụ tùng máy nghiền.
 
- QUACERT ( Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt nam ) cấp Giấy chứng nhận No. HT047L01.17 ngày  29  tháng 12 năm 2001: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9002 về sản xuất và cung ứng bi đạn nghiền, phụ tùng máy nghiền,  trục cán và chi  tiết máy ; Chế tạo và lắp đặt giàn kết cấu không gian, kết cấu thép công nghiệp
 
- QUACERT ( Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt nam ) Cấp chứng nhận số HT047/1.03.17 ngày 11/10/2003, thời gian hiệu lực đến 10/10/2006: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000 về sản xuất và cung ứng bi đạn nghiền, phụ tùng máy nghiền,  trục cán và chi  tiết máy; Chế tạo và lắp đặt giàn kết cấu không gian, kết cấu thép công nghiệp
Thông tin nội bộ