Đang gửi...
Thông tin công bố

Thông tin công bố

11/12/2018

NGHỊ QUYẾT HĐQT số 85NQ/CKĐA/HĐQT ngày 10/12/2018 về việc: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cho các cổ đông

Chi tiết
NGHỊ QUYẾT HĐQT: TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2018 CHO CÁC CỔ ĐÔNG

05/12/2018

Ông Nguyễn Anh Khoa - Kế toán trưởng Công ty đăng ký bán 9.900 cổ phiếu mã CKD. Ngày dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 08/12/2018 đến ngày 31/12/2018.

Chi tiết
CBTT: ÔNG NGUYỄN ANH KHOA - KTT- Đăng ký bán cổ phiếu mã CKD