TextHead
TextBody
call mess zalo
Công nghệ

Công nghệ

Kiểm tra chất lượng sản phẩm

 

Thiết bị kiểm tra:

Thiết bị phân tích quang phổ ARL-2460 (Thuỵ Sỹ)

Thiết bị soi chụp tổ chức tế vi của kim loại LEITZ LABORLUX 12MES (CHLB Ðức)

   

Thiết bị dò khuyết tật siêu âm EPOCH IIB - (Mỹ)

Thiết bị kiểm tra cơ lý tính
(CHLB Ðức)

 

-Thiết bị soi chụp tổ chức tế vi của kim loại LEITZ LABORLUX 12MES (CHLB Ðức)

- Các máy đo độ cứng (CHLB Ðức, Mỹ)

- Thiết bị kiểm tra cơ lý tính (CHLB Ðức)

- Thiết bị dò khuyết tật siêu âm EPOCH IIB - 2000 (Mỹ)

- Máy phân tích thành phần của sản phẩm của Thụy Sỹ.

- Máy kiểm tra khuyết tật đầu vào và đầu ra của sản phẩm của Hoa Kỳ.

- Máy phân tích tổ chức kim loại, phòng phân tích bể hoá chất Anod và tiền xử lý của Đức.

- Máy thử độ bền kéo, thử độ bền uốn, Máy đo độ cứng bề mặt, Máy xác định chiều dày của lớp phủ bề mặt, Máy thử độ mất màu của Italia . 

Thiết bị kiểm tra liên kết Bu lông và Nút Cầu Thử tải Giàn không gian
Kiểm tra thử kéo thanh giàn Máy đo độ cứng

 

 

TextFooter