TextHead
TextBody
call mess zalo
Kết cấu thép

Kết cấu thép

Thiết bị thủy điện

Ảnh : Cầu trục 45 tấn Thủy điện Bắc Hà - Sản phẩm do CKĐA  chế tạo 

TextFooter