TextHead
TextBody
call mess zalo

Địa chỉ: Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam

Tel: +84.24.3.8833818/3.8837146

Fax: +84.24.3.8832718

Hotline: 1900886610 (Casting&Space frame) | 1900988932 (Aluminium)

E-mail: info@ckda.vn

Website: www.ckda.vn

Persional infomation

TextFooter