Đang gửi...

Mời chào thầu

01/12/2020

Thời hạn nhận thư chào mua: 16h30 ngày 15/12/2020

Chi tiết
Thư mời chào mua vật tư, phụ kiện

15/09/2020

Thời hạn nhận thư chào giá: Trước 12h ngày 21/9/2020

Chi tiết
Thư mời chào giá vật tư Quý 4/2020

23/06/2020

Hạn nộp chào giá: Trước 11h30' ngày 27/6/2020

Chi tiết
Thư mời chào giá vật tư phụ Quý 3/2020

28/05/2020

Hạn nộp báo giá: 16h30 ngày 01/6/2020

Chi tiết
Thư mời chào giá: thầu thép ống đen

28/04/2020

Lắp gương hoàn thiện tại công trình: Gương tráng bạc 5mm (Gương mài vát mép 15mm). Hạn nhận báo giá: Trước 11h30' ngày 29/4/2020

Chi tiết
Thư mời chào giá: lắp đặt hoàn thiện gương công trình Vincity Ocesan Park- tòa S15, S17