TextHead
TextBody
call mess zalo
 Mời chào thầu

Mời chào thầu

Thư mời chào giá Cung cấp vật tư quý 4.2021

17/09/2021

Thư mời chào giá băng dính

Tải về tại đây

Thư mời chào giá băng keo bảo vệ bề mặt nhôm

Tải về tại đây

Thư mời chào giá hóa chất CN TXL sơn film

Tải về tại đây

Thư mời chào giá hóa chất sử dụng trong CN Anode hóa

Tải về tại đây

Thư mời chào giá hóa chất thông dụng

Tải về tại đây

Thư mời chào giá túi bao gói

Tải về tại đây

Thư mời chào giá gas

Tải về tại đây

 

TextFooter