TextHead
TextBody
call mess zalo
Sản phẩm thương mại

Sản phẩm thương mại

Vật tư, thiết bị ngành Đúc

Chúng tôi chuyên cung cấp các vật tư phục vụ cho ngành Đúc như:

Các loại Ferro: Ferro Crôm Cacbon cao, Ferro Crôm Cacbon thấp, Ferro Mangan Cacbon cao, Ferro Mangan Cacbon thấp, Ferro Silic, Ferro Molybdenum,…

Non-Ferrous: Nickel

- Các loại sắt, thép tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn dạng tròn, thanh, tấm.

Đất sét Bentonite dùng cho cát tươi.

Sắt thép phế liệu: HMS1, HMS2,..

Để biết thêm chi tiết sản phẩm, hãy click vào đây để xem catalogue sản phẩm: Click here

TextFooter