TextHead
TextBody
call mess zalo
Sản phẩm thương mại

Sản phẩm thương mại

Vật tư, thiết bị ngành Nhôm

- Nhôm Billet 6063, 6060, 6061, 5086,  5083,…. (đồng hoá và không đồng hoá) đủ các kích cỡ.

- Nhôm Ingot: trên 95%

- Nhôm dạng tấm, thỏi, miếng, cuộn,…

TextFooter