TextHead
TextBody
call mess zalo
Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

ORGANIZATION CHART OF DONG ANH LICOGI MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY

DANH SÁCH VÀ SƠ YẾU LÝ LỊCH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(1) Họ và tên: TÔ DŨNG – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

Ngày tháng năm sinh: 24/04/1962

Số CMND: 027062000163

Địa chỉ: Tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư động cơ máy bay

Quá trình công tác:

+ Từ năm 1979-1990: Bộ đội

+ Từ 1991-1994: Cục phục vụ Ngoại giao đoàn

+ Từ 1995-1998: Công ty Matexco thuộc Bộ Thương Mại

+ Từ 1999-2004: Công ty kinh doanh Thép và Vật tư Hà Nội

+ Từ 2004-nay: Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Xuân Cầu và các đơn vị thành viên

+ Từ tháng 11/2018 - nay: Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1

+ Từ 01/3/2019-nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi.

(2) Họ và tên: PHAN THANH HẢI - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

Ngày tháng năm sinh: 20/6/1972

Số hộ chiếu: C2921675, cấp ngày: 01/3/2017, nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh Hà Nội

Địa chỉ: Tập thể Bệnh viện Việt Xô, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ chế tạo máy (Đại học Bách Khoa Hà Nội).

Quá trình công tác:

+ Từ tháng 1994 đến 1997: Liên hiệp các hội xe đạp – xe máy Hà Nội (Lixeha).

+ Từ tháng 1997 đến 2008: Phó trưởng phòng Khoa học Công nghệ, Phó giám đốc trung tâm R&D, Ủy viên chuyên trách Hội đồng khoa học, Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam; Ủy viên Hội đồng Khoa học Bộ Giao thông vận tải và Bộ Khoa học và Công nghệ.

+ Từ năm 2008 đến 2013: Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT, Công ty cổ phần thương mại và đầu tư TVT Việt Nam.

+ Từ năm 2013 đến nay: Cố vấn cao cấp HĐQT Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh bất động sản Khu Đông; Công ty TNHH Thịnh Điền.

+ Từ tháng 4/2016 đến nay: Từ trưởng phòng Đầu tư tài chính; Phó chủ tịch HĐQT Tổng công ty LICOGI – CTCP.

+ Từ tháng 4/2016 đến nay: Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi.

(3) Họ và tên: LÃ QUÝ DUẨN - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi 

Ngày tháng năm sinh: 01/10/1973

Số hộ chiếu: C3195600, cấp ngày: 13/4/2017, nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh Hà Nội

Địa chỉ: Tổ 25B – Cụm 3 – Tứ Liên – Tây Hồ - Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

+ Từ tháng 4/1997 đến 12/2004: Chuyên viên Phòng KTKH Công ty cơ khí Đông Anh.

+ Từ tháng 01/2005 đến 8/2006: Phó phòng Xuất nhập khẩu Công ty cơ khí Đông Anh.

+ Từ tháng 8/2006 đến 3/2013: Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty Cơ khí Đông Anh.

+ Từ tháng 4/2013 đến 9/2013: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Cơ khí Đông Anh.

+ Từ tháng 10/2013 đến 3/2014: Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Đông Anh.

+ Từ tháng 4/2014 đến 01/2015: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi.

+ Từ tháng 02/2015 đến 2/2019: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi.

+ Từ ngày 01/3/2019 - nay: Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi.

+ Từ ngày 31/3/2019 - nay: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi.

(4) Họ và tên: TRẦN VĂN HẢI - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

Ngày tháng năm sinh: 24/3/1985

Số CMND/ hộ chiếu: 035085000378, cấp ngày: 30/12/2015, nơi cấp: Cục quản Cảnh sát Cư trú và DLQG về Dân cư

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kế toán Quốc tế

Địa chỉ: Golden Land 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Quá trình công tác:

+ Từ tháng 6/2008 - 8/2013: Trưởng nhóm kiểm toán cao cấp - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

+ Từ tháng 9/2013 - 11/2015: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Mangan Việt Bắc

+ Từ tháng 9/2013 - 11/2015:Phụ trách kiểm soát tài chính khối khoáng sản - TNG Holdings

+ Từ tháng 12/2015 - 4/2017: Quản lý tài chính kế toán - Tập đoàn Vingroup

+ Từ tháng 12/2015 - 4/2017: Kế toán trưởng - Công ty TNHH Đầu tư Phát triển sản xuất Nông nghiệp VinEco

+ Từ tháng 4/2017 - nay: Phó phòng Tài chính - Xuân Cầu Holdings

+ Từ tháng 5/2017 - nay: Giám đốc Tài chính - Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

(5) Họ và tên: PHAN THẾ VINH - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi.

Ngày tháng năm sinh: 10/06/1976 

Số CMND: 030076000119 cấp ngày: 30/01/2020, nơi cấp: Cục quản Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: 

  • Nghiên cứu sinh - Trường Đại học Bách Khoa Hà nội.
  • ThS Quản trị Chiến lược – Đại học Quản trị Paris CH Pháp.
  • Kỹ sư Kinh tế – Đại học Bách Khoa Hà Nội

Địa chỉ: P 43, Nhà D6 TT Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Quá trình công tác:

+ Từ tháng 2008 đến nay: Chuyên gia tư vấn;

+ Từ tháng 9/1999 đến nay: Giảng viên Bộ môn Quản lý Công nghiệp - Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội;

+ Từ tháng 2/2004 - 12/2007: Giám đốc Đầu tư và Phát triển dự án - Công ty cổ phần Đầu tư HD

+ Từ tháng 1/2008 đến 4/2012: Trưởng Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ, Trung tâm Chăm sóc Khách hàng - Tổng công ty Viễn thông Viettel

+ Từ tháng 5/2016 đến 8/2016: Phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quàn lý - Viện Kinh tế và Quản lý Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

+ Từ tháng 09/2016 đến 5/2019: Phó chủ tịch, Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Vận hành Công ty Five9 Việt Nam

+ Từ tháng 12/2019 đến tháng 6/2020: Cố vấn HĐQT – Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi;

+ Từ tháng 6/2020 đến nay: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi.

 

DANH SÁCH VÀ SƠ YẾU LÝ LỊCH

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

 

(1) Họ và tên: NGUYỄN ANH DŨNG - Trưỏng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

Ngày tháng năm sinh: 18/01/1979 

CMND số: 012900000 do Công an Hà Nội cấp ngày 13/10/2006

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành Tài chính kế toán

Địa chỉ: Số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Quá trình công tác:

+ Từ năm 2000 đến 2004: Chuyên viên phòng Tài chính kế toán – Công ty Cơ giới và xây lắp 13 – Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng;

+ Từ năm 2004 đến 2009: Phó Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Ban điều hành gói thầu số 10 Dung Quất;

+ Từ năm 2009 đến 12/2017: Phó Kế toán trưởng - Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng;

+ Từ 12/3/2014 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

+ Từ 12/2017- nay: Kế toán trưởng Tổng Công ty LICOGI - CTCP.

(2) Họ và tên: HOÀNG NHƯ THÁI - Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

Ngày tháng năm sinh: 20/4/1982

Số CMND: 017409342 do Công an Hà Nội cấp ngày 04/8/2012

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý xây dựng; Kỹ sư chuyên ngành Kinh tế xây dựng

Địa chỉ: Vinaconex 3, Đường Cương Kiên, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Quá trình công tác:

+ Từ tháng 4/2007 đến 8/2011: Chuyên viên phòng Kinh tế Kế hoạch – Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng;

+ Từ tháng 8/2011 đến 12/2015: Phó phòng Kinh tế Kế hoạch Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng LICOGI;

+ Từ tháng 12/2015 đến nay: Phó phòng Kinh tế Kế hoạch, Tổng công ty LICOGI – CTCP;

+ Từ 12/3/2014 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi.

(3) Họ và tên: LÊ THỊ THANH NỘI - Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

Ngày tháng năm sinh: 03/11/1978

Số CMND: 013489297 cấp ngày 08/12/2011 tại Hà Nội

Trình độ chuyên môn: thạc sĩ Kinh tế

Địa chỉ: Tổ 17, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.

Quá trình công tác:

+ Từ tháng 9/2001 - 12/2007 Chuyên viên phòng kế toán, Trưởng ban kiểm soát nội bộ- Công ty Thạch Bàn

+ Từ tháng 1/2008-4/2009: Phó kế toán trưởng- Công ty CP Licogi 12

+ Từ tháng 5/2009- đến nay: Chuyên viên, Phó kế toán trưởng - Tổng công ty XD và phát triển hạ tầng- nay là Tổng công ty LICOGI- CTCP;

+ Từ 01/3/2019: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi.

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Họ và tên: LÃ QUÝ DUẨN - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

Ngày tháng năm sinh: 01/10/1973

Số hộ chiếu: C3195600, cấp ngày: 13/4/2017, nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh Hà Nội

Địa chỉ: Tổ 25B – Cụm 3 – Tứ Liên – Tây Hồ - Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

+ Từ tháng 4/1997 đến 12/2004: Chuyên viên Phòng KTKH Công ty cơ khí Đông Anh.

+ Từ tháng 01/2005 đến 8/2006: Phó phòng Xuất nhập khẩu Công ty cơ khí Đông Anh.

+ Từ tháng 8/2006 đến 3/2013: Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty Cơ khí Đông Anh.

+ Từ tháng 4/2013 đến 9/2013: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Cơ khí Đông Anh.

+ Từ tháng 10/2013 đến 3/2014: Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Đông Anh.

+ Từ tháng 4/2014 đến 01/2015: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi.

+ Từ tháng 02/2015 đến 2/2019: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi.

+ Từ ngày 01/3/2019 - nay: Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi.

+ Từ ngày 31/3/2019 - nay: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi.

TextFooter