Đang gửi...
Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

DANH SÁCH VÀ SƠ YẾU LÝ LỊCH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

(1) Họ và tên: LÃ QUÝ DUẨN – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI

Ngày tháng năm sinh: 01/10/1973

CMND số 012541365 do Công an Hà Nội cấp ngày 23/5/2005

Địa chỉ: Tổ 25B – Cụm 3 – Tứ Liên – Tây Hồ - Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

+ Từ tháng 4/1997đến 12/2004: Chuyên viên Phòng KTKH Công ty cơ khí Đông Anh.

+ Từ tháng 01/2005đến 8/2006: Phó phòng Xuất nhập khẩu Công ty cơ khí Đông Anh.

+ Từ tháng 8/2006 đến 3/2013: Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty Cơ khí Đông Anh.

+ Từ tháng 4/2013 đến 9/2013: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Cơ khí Đông Anh.

+ Từ tháng 10/2013 đến 3/2014: Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Đông Anh.

+ Từ tháng 4/2014 đến 01/2015: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI.

+ Từ tháng 02/2015 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI.

- Đại diện phần vốn Nhà Nước quản lý 3.685.000 cổ phần chiếm 11,887% tổng vốn điều lệ.

(2) Họ và tên: PHAN THANH HẢI - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI;

Năm sinh: 1972

Hộ chiếu số B2412856 do Cục Quản lý XNC cấp ngày 23/6/2008.

Địa chỉ: Phòng 212 – Tập thể Bệnh viện Việt Xô, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ chế tạo máy (Đại học Bách Khoa Hà Nội).

Quá trình công tác:

+ Từ tháng 1994 đến 1997Liên hiệp các hội xe đạp – xe máy Hà Nội (Lixeha).

+ Từ tháng 1997 đến 2008Phó trưởng phòng Khoa học Công nghệ, Phó giám đốc trung tâm R&D, Ủy viên chuyên trách Hội đồng khoa học, Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam; Ủy viên Hội đồng Khoa học Bộ Giao thông vận tải và Bộ Khoa học và Công nghệ.

+ Từ năm 2008 đến 2013: Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT, Công ty cổ phần thương mại và đầu tư TVT Việt Nam.

+ Từ năm 2013 đến nay: cố vấn cao cấp HĐQT Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh bất động sản Khu Đông; Công ty TNHH Thịnh Điền.

+ Từ tháng 4/2016 đến nay: Từ trưởng phòng Đầu tư tài chính; Phó chủ tịch HĐQT Tổng công ty LICOGI – CTCP.

+ Từ tháng 4/2016 đến nay: Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi.

- Đại diện phần vốn Nhà Nước quản lý 13.454.700 cổ phần chiếm 43,4% tổng vốn điều lệ.

(3) Họ và tên: Phan Lan Anh - Ủy viên Hội đồng quản trị; Phó Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI-CTCP

-   Ngày tháng năm sinh: 04/04/1967

-   CMND số 011621853 do Công an Hà Nội cấp ngày 23/6/2007

-   Địa chỉ: 14 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội

-   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

-   Quá trình công tác:

+ Từ tháng 2/1990 đến 4/2003: Kế toán tổng hợp công ty, Trưởng phòng kế toán XN tại Công ty xây dựng Lũng Lô-BQP và Xí nghiệp XD dân dụng- Công ty Lũng Lô;

+ Từ tháng 4/2003 đến 6/2003: Kế toán tổng hợp công ty, Trưởng phòng kế toán XN tại Công ty CP Licogi 12 và Xí nghiệp xử lý nền móng- Cty CP Licogi 12;

+ Từ tháng 6/2006 đến 06/12/2009: Kế toán, Phó TTT; Phó KTT phụ trách phòng TCKT Tổng công ty LICOGI;

+ Từ tháng 07/12/2009 đến 16/02/2017:KTT, ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Tổng công ty LICOGI;

+ Từ tháng 16/02/2017 đến 4/2017: Phó Tổng Giám đốc kiêm KTT, ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Tổng công ty LICOGI;

+ Từ 5/2017 đến nay: Phó TGD kiêm TP đầu tư tài chính,  ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Tổng công ty LICOGI;

(4) Họ và tên: NGUYỄN DANH QUÂN - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI; Trưởng phòng Kinh tế Tổng hợp – Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng.

Ngày tháng năm sinh: 29/12/1974

CMND số 011675089 do Công an Hà Nội cấp ngày 15/7/2011

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành Kinh tế xây dựng

Địa chỉ: Nhà số 6/108 – Ngõ 553 – Đường Giải Phóng – Giáp Bát – Hoàng Mai – Hà Nội

Quá trình công tác:

+ Từ tháng 8/1996 đến 6/2005: Chuyên viên phòng Kinh tế Kế hoạch – Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng

+ Từ tháng 6/2005 đến 4/2007: Trưởng phòng Kinh tế - Ban điều hành gói thầu số 10 Dung Quất - Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng

+ Từ tháng 4/2007 đến 3/2013: Phó phòng Kinh tế Kế hoạch - Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng

+ Từ tháng 3/2013 đến 12/3/2014: Trưởng phòng Kinh tế Tổng hợp - Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng

+ Từ ngày 12/3/2014 đến Nay: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI; Trưởng phòng Kinh tế Tổng hợp – Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng.

- Đại diện phần vốn Nhà Nước quản lý 6.785.000 cổ phần chiếm 21,887% tổng vốn điều lệ.

(5) Họ và tên: HỒ BẢO HÙNG - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI.

Ngày tháng năm sinh: 1977

Hộ chiếu số 031077001798

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh doanh chuyên ngành Tài chính (Đại học Swinburne University of Technology, Melbourne, Úc -2000).

Địa chỉ: 43 Lý Quốc Sư – Hà Nội

Quá trình công tác:

+ Từ tháng 5/2001 đến 8/2006Trưởng nhóm Kiểm toán tại Công ty TNHH PWC Việt Nam;

+ Từ tháng 9/2006 đến 8/2011: Trưởng phòng Tư vấn Tài chính tại Công ty TNHH PWC Việt Nam;

+ Từ tháng 8/2011 đến 3/2014: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đầu tư, Công ty quản lý Quỹ Việt Tín;

+ Từ tháng 4/2014 đến 5/2016: Trưởng phòng Đầu tư Công ty TNR Holdings Việt Nam;

+ Từ tháng 5/2016 đến 01/2017: Trưởng bộ phận Định giá và Nghiên cứu khả thi, Savills Việt Nam;

+ Từ tháng 01/2017 đến nay: Trưởng phòng Đầu tư – Xuân Cầu Holding;

+ Từ tháng 04/2017 đến tháng 6/2017: Cố vấn HĐQT – Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi;

+ Từ tháng 6/2017 đến Nay: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi.

 

DANH SÁCH VÀ SƠ YẾU LÝ LỊCH

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

 

(1) Họ và tên: NGUYỄN ANH DŨNG

-   Ngày tháng năm sinh: 18/01/1979

-   CMND số: 012900000 do Công an Hà Nội cấp ngày 13/10/2006

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành Tài chính kế toán

-   Địa chỉ: Số nhà 14 ngách 47/76 Khương Trung – Thanh Xuân – Hà Nội

-   Quá trình công tác:

+ Từ năm 2000 đến 2004: Chuyên viên phòng Tài chính kế toán – Công ty Cơ giới và xây lắp 13 – Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng;

+ Từ năm 2004 đến 2009: Phó Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Ban điều hành gói thầu số 10 Dung Quất;

+ Từ năm 2009 đến nay: Phó Kế toán trưởng - Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng;

+ Từ 12/3/2014 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI.

(2) Họ và tên: HOÀNG NHƯ THÁI

-   Ngày tháng năm sinh: 20/4/1982

-   CMND số: 017409342 do Công an Hà Nội cấp ngày 04/8/2012

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chuyên ngành Kinh tế xây dựng

-   Địa chỉ: Thị trấn Liên Quan – Thạch Thất – Hà Nội

-   Quá trình công tác:

+ Từ tháng 4/2007 đến 8/2011: Chuyên viên phòng Kinh tế Kế hoạch – Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng;

+ Từ tháng 8/2011 đến 10/2013: Phó phòng Kinh tế Kế hoạch Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng;

+ Từ tháng 10/2013 đến nay: Phó Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch, Tổng công ty LICOGI – CTCP;

+ Từ 12/3/2014 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi.

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Họ và tên: NGUYỄN MẠNH HÀ - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI

-   Ngày tháng năm sinh: 19/4/1959

-   CMND số 010442194 do Công an Hà Nội cấp ngày 06/8/2007

-   Địa chỉ: Số nhà 56 – Sơn Tây – Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội

-   Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán chuyên ngành Toán kinh tế

-   Quá trình công tác:

+ Từ tháng 10/1981 đến 1/1984: Chuyên viên phòng Kinh tế Liên hiệp các xí nghiệp Thi công Cơ giới;

+ Từ tháng 2/1984 đến 7/1986: Bộ đội E544 Quân khu Thủ đô;

+ Từ tháng 8/1986 đến 3/1996: Chuyên viên phòng Kinh tế Kế hoạch Nhà máy cơ khí Xây dựng Đông Anh;

+ Từ tháng 4/1996 đến 11/2012: Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty Cơ khí Đông Anh;

+ Từ tháng 11/2012 đến 12/3/2014: Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Đông Anh; Phó giám đốc Tài chính Chi nhánh công ty TNHH MTV Cơ khí Đông Anh, Nhà máy Nhôm Đông Anh;

+ Từ 12/3/2014 đến nay: Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI;