TextHead
TextBody
call mess zalo
Thông tin công bố

Thông tin công bố

CBTT ÔNG NGUYỄN ANH KHOA - KTT- Đăng ký bán cổ phiếu mã CKD

05/12/2018

Ông Nguyễn Anh Khoa - Kế toán trưởng Công ty đăng ký bán 9.900 cổ phiếu mã CKD.

Ngày dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 08/12/2018 đến ngày 31/12/2018.

Chi tiết xem tại đây.

TextFooter