TextHead
TextBody
call mess zalo
Thông tin công bố

Thông tin công bố

Công bố thông tin Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018

26/07/2018

 DANH MỤC  TÀI LIỆU

Thứ tự

Tài liệu

Ghi chú

1

Báo cáo Tài chính quý II-2018 (VP Công ty)

Tải về tại đây

2

Giải trình UBCK (VP Công ty)

Tải về tại đây

3

Báo cáo Tài chính quý II-2018 (Toàn Công ty)

Tải về tại đây

4

Giải trình UBCK (Toàn Công ty)

Tải về tại đây

 

 

 

TextFooter