TextHead
TextBody
call mess zalo
Thông tin công bố

Thông tin công bố

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017- Mã CKD

04/07/2018

 

DANH MỤC BIỂU MẪU

 

Thứ tự

Tài liệu

Ghi chú

1

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017- Mã CKD

Tải về tại đây

2

Mẫu giấy đề nghị chuyển trả cổ tức bằng chuyển khoản

Tải về tại đây

3

Giấy ủy quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt

Tải về tại đây

 

 

TextFooter