TextHead
TextBody
call mess zalo
Tin CKĐA

Tin CKĐA

Công bố thông tin Kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018

19/07/2018

 

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU

 

Thứ tự

Tài liệu

Ghi chú

1

Công bố thông tin: Doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2018

Tải về tại đây

2

Quyết định 68 phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018

Tải về tại đây

 

TextFooter