TextHead
TextBody
call mess zalo
Tin CKĐA

Tin CKĐA

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty CP Cơ khí Đông Anh Licogi thành công tốt đẹp

26/06/2020

Sáng thứ Sáu, 26/6/2020, tại Khách sạn Hà Anh, Cầu Đôi, Đông Anh, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi đã thành công tốt đẹp

Tham dự đại hội, đại biểu Lãnh đạo Tổng Công ty Licogi- CTCP có bà Nguyễn Thị Khánh Phương- Trưởng ban kiểm soát Tổng Công ty; đại biểu Lãnh đạo Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi có ông Tô Dũng- chủ tịch HĐQT, ông Lã Quý Duẩn- TV HĐQT, Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Anh Dũng- TB Kiểm soát và các ông bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các quý cổ đông của Công ty

Đại hội đã thông qua các báo cáo của HĐQT, TGĐ, Ban kiểm soát và thông qua các tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; tờ trình thông qua thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020, Tờ trình phương án phân phối lợi nhận năm 2019 và kế hoạch năm 2020; tờ trình thay đổi nội dung ĐKKD của Công ty và các chi nhánh, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020. Đại hội đã miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT đối với ông Hồ Bảo Hùng và bầu ông Phan Thế Vinh làm thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2019-2024).

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

 

 

 

 

 

PR TEAM

TextFooter