TextHead
TextBody
call mess zalo
Tin CKĐA

Tin CKĐA

Ký kết hợp đồng Phân phối Nhôm Đông Anh DAA - Khu vực miền Bắc

20/02/2023

 

Ngày 09/02/2023, Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi và Công ty Cổ phần Đầu tư và PTTM Thanh Tùng đã tổ chức Lễ ký Hợp đồng Phân phối nhôm Đông Anh tại Khu vực miền Bắc:

TextFooter