TextHead
TextBody
call mess zalo
Tin CKĐA

Tin CKĐA

Phát triển doanh nghiệp gắn với bảo vệ môi trường

11/01/2020

Xác định công tác bảo vệ môi trường là vấn đề then chốt cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp nên trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác vệ sinh môi trường luôn được CKĐA chú trọng và quan tâm hàng đầu. Những năm qua, CKĐA luôn chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ các quy định của pháp luật về môi trường. Công ty đã thành lập Ban môi trường với hơn 70 thành viên xây dựng các nội quy, quy chế về công tác vệ sinh môi trường và thực hiện tuyên truyền phổ biến tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty nghiêm túc thực hiện theo quy định của pháp luật.

Hằng năm, CBCNV đều chung sức tham gia vệ sinh an toàn lao động tại khu vực Công ty

Hồ sơ quản lý môi trường luôn được các cơ quan chức năng về môi trường của thành phố Hà Nội, huyện Đông Anh kiểm tra và đánh giá việc chấp hành đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về môi trường được thực hiện thường xuyên. Công ty luôn thực hiện tốt công tác quan trắc môi trường, báo cáo định kỳ tới các cơ quan chức năng. Hàng năm, Công ty đều gửi đến các cơ quan chức năng các mẫu để phân tích khí thải, nước thải, chất thải rắn, kiểm định môi trường. Các chỉ số đo kiểm đều đạt tiêu chuẩn cho phép. Công ty đã xây dựng hệ thống xử lý khí thải, chống ồn, làm mát nhà xưởng… Hàng tháng, công ty tiến hành kiểm tra định kỳ công tác 5S với các tiêu chí: Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng. Rác thải công nghiệp được phân loại theo tiêu chí 3R để dễ dàng tái chế, tái sử dụng hoặc xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Qua những đợt vệ sinh, khuôn viên Công ty được dọn dẹp sạch sẽ, tích kiệm chi phí phế liệu

Việc đầu tư cho các hoạt động bảo vệ môi trường sẽ giúp các doanh nghiệp nói chúng và CKĐA nói riêng thu được lợi ích nhiều mặt về kinh tế, xã hội và vị trí thương mại. Vì vậy CKĐA ưu tiên đầu tư cho các sáng kiến cải tiến nhằm đáp ứng các yêu cầu về môi trường, đồng thời giúp cho công ty tiết kiệm được chi phí đầu vào cho sản xuất thông qua việc giảm tiêu hao năng lượng, tài nguyên, nhân lực. Điều này giúp cho CKĐA cải thiện vị trí cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đặc biệt là trong xu thế kinh tế toàn cầu như hiện nay.

Với những thành tích trong công tác sản xuất kinh doanh và công tác an toàn vệ sinh lao động, giữ gìn môi trường, CKĐA đã vinh dự được tặng thưởng danh hiệu: Bằng chứng nhận doanh nghiệp tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc cho người lao động ngành Xây dựng.

PR team

TextFooter