Công bố thông tin “Báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán

[09:20 27/03/2018]

 

DANH MỤC TÀI LIỆU

 

Thứ tự

Tài liệu

Ghi chú

1

Báo cáo tài chính năm 2017 VP CTY sau kiểm toán

Tải về tại đây

2

Giải trình LN năm 2017 VP CTY sau kiểm toán

Tải về tại đây

3

Báo cáo tài chính năm 2017 toàn công ty sau kiểm toán

Tải về tại đây

4

Giải trình LN qúy năm 2017 toàn công ty sau kiểm toán

Tải về tại đây

 

Lượt xem 158
Thông tin nội bộ