Công bố thông tin: báo cáo tài chính quý II/2017

[03:07 31/07/2017]

 DANH MỤC TÀI LIỆU

 

Thứ tự

Tài liệu

Ghi chú

1

Báo cáo tài chính quý II/2017 VP CTY

Tải về tại đây

2

Giải trình LN qúy II/2017 VP CTY

Tải về tại đây

3

Báo cáo tài chính quý II/2017 toàn công ty

Tải về tại đây

4

Giải trình LN qúy II/2017 toàn công ty

Tải về tại đây

 

Lượt xem 289
Thông tin nội bộ