Đang gửi...

Tin tức

31/12/2022

Để tránh nhầm lẫn, sai sót trong quá trình giao dịch, thủ tục pháp lý trong hoạt động SXKD, Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi (CKDA) xin gửi tới các Quý khách hàng, đối tác và các bên liên quan thông tin định danh Công ty

Chi tiết
Phân biệt Công ty CP Cơ khí Đông Anh Licogi (CKDA) với các công ty khác

09/05/2022

Thời hạn: 17h ngày 14/5/2022

Chi tiết
Thư mời chào giá: Ống lồng Giàn không gian

27/04/2022

Thời hạn: 12h ngày 05/05/2022

Chi tiết
Thư mời chào giá: Thép phế liệu, FeCr, FeMn, Niken

05/04/2022

Thời hạn: 12h ngày 08/4/2022

Chi tiết
Thư mời chào giá thép phế liệu

24/03/2022

Thời hạn: 12h00 ngày 29/3/2022

Chi tiết
Thư mời chào giá: Bulong