Đang gửi...

Tin tức

17/07/2019

Bắt đầu triển khai từ tháng 4/2018, đến nay, CKDA đang từng bước hoàn thành các dự án xây dựng kho than, kho trộn, kho vê viên, tường chắn gió, khung băng tải băng kết cấu thép giàn không gian nút cầu thuộc công trình Nhà máy thép Hòa Phát- Dung Quất.

Chi tiết
Giàn không gian CKDA vững chắc trên công trường Nhà máy Thép Hòa Phát- Dung Quất

01/07/2019

Thư mời chào giá số 1/7/CKĐA2019-CTVT về nhu cầu làm Cầu thang, Cửa đi. Thông tin về Yêu cầu kỹ thuật, bản vẽ kỹ thuật chi tiết... xem trong tệp đính kèm tải về.

Chi tiết
Thư mời chào giá: Chi tiết cầu thang, cửa đi ngày 01/7/2019