TextHead
TextBody
call mess zalo
Tin tức khác

Tin tức khác

Sản xuất sản phẩm cơ khí khả quan hơn

11/06/2018

Tuy nhiên, theo Bộ Công Thương, tỷ lệ nhập siêu ngành cơ khí còn cao, chủ yếu là nhập khẩu nguyên liệu và linh kiện. Để khắc phục tình trạng này, Nhà nước định hướng phát triển công nghiệp phụ trợ nhằm tạo ra giá trị gia tăng và giảm sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu cho các ngành sản xuất trong nước; trước mắt là bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ và dự thảo Nghị định phát triển công nghiệp hỗ trợ.

TextFooter