Đang gửi...

Tin tức

11/06/2018

Đặc biệt, một số sản phẩm có mức tăng trưởng ấn tượng như: biến thế điện tăng 91,7%; động cơ điện tăng 33,4%; động cơ diezen tăng 39,9%; máy xay sát lúa gạo tăng 80,4%; máy công cụ tăng 54,8%. Việc tiêu thụ các sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn cũng khả quan hơn nhờ sự hỗ trợ lãi suất vốn vay theo Quyết...

Chi tiết
Sản xuất sản phẩm cơ khí khả quan hơn

11/06/2018

Triển lãm về ngành công nghiệp phụ trợ ở TP.HCM lần thứ 4 do Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) và Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức sẽ chính thức diễn ra cùng thời điểm và địa điểm với Triển lãm thiết bị gia công cơ khí (Metalex Vietnam 2010) của Công ty Reed Tradex từ ngày 7...

Chi tiết
“Đại sự kiện” Metalex Vietnam 2010: Nhiều cơ hội cho Doanh Nghiệp

11/06/2018

Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiền phong gương mẫu của Đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XI ban hành Quy định số 47-QĐ/TW về những điều Đảng viên không...

Chi tiết
Quy định số 47-QĐ/TW về những điều Đảng viên không được làm