TextHead
TextBody
call mess zalo
Thông tin công bố

Thông tin công bố

Thông báo Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

25/12/2018

Tải về Mẫu Giấy Ủy quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt tại đây.

Tải về Mẫu đề nghị chuyển trả cổ tức bằng chuyển khoản tại đây.

 

Tải về Mẫu Giấy Ủy quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt tại đây.

Tải về Mẫu đề nghị chuyển trả cổ tức bằng chuyển khoản tại đây.

TextFooter